Vzdělávání zaměstnanců úřadu na fórech jako je toto?

Jak se u vás na obecním, městském či krajském úřadě dívá tajemník či ředitel na vzdělávání formou vzájemné diskuze na fórech, jako je třeba toto? Je to vnímáno jako relevantní zdroj informací? Nebo existuje určitá nedůvěra, že informace nejsou “certifikované”?

Tajemník takové ani žádné podobné fórum sám neužívá. Pro rady “chodívá” raději k ostatním tajemníkům. Je to zpravidla rychlejší, než procházení fór s nejasnou úrovní skutečných vědomostí uživatelů fóra. Ostatně sám jsem toho důkazem: i já se jen domnívám, že náš tajemník podobné fórum sám neužívá :slight_smile:

1 Like
Server poskytuje vpsFree.cz, z.s.