Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a problematika okolo nich

Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a problematika okolo nich

Jak řešíte VZMR? Máte na to nějaký interní předpis? Jaké máte doporučené limity?

Jak řešíte problematiku “netransparentnosti” nabídek podaných mailem?

Jak řešíte rámcové objednávky například na papírenské zboží?

U nás VZMR máme do 2 mil. Kč s DPH s interním předpisem stanovující požadavky a procesy na způsob oslovování a vyhodnocování v závislosti na výši zakázky. Pokud se jedná o zakázku na dobu neurčitou, tak se vyhodnocují náklady za období 4 roky.

Veškeré výstupy o VZ se ukládají do spisové služby.

do 100 000 Kč - průzkum trhu, oslovení třech společností, podepisuje ředitel
do 250 000 Kč - oslovení třech společností, lze mimo elektronické tržiště, hodnotící komise o třech lidech, podepisuje ředitel
do 1 000 000 Kč - oslovení pěti společností, povinnost využít elektronického tržiště, hodnotící komise o třech lidech, podepisuje ředitel
nad 1 000 000 Kč - oslovení pěti společností, povinnost využít elektronické tržiště, hodnotící komise o třech lidech, podepisuje vrchní ředitel

Netransparentnost nabídek podaných e-mailem moc neřešíme, respektive v rámci odboru si důvěřujeme. Ale vždy je tu možnost přijímat nabídky skrze podatelnu s explicitním uvedením předmětu zakázky a dokdy nemá být nabídka otevřena. V situaci, kdy jsou to dvě různé osoby je nižší riziko netransparentnosti VZ a navíc lidi většinou odradí, když vědí, že jejich přístup je zaznamenán.

Rámcovým smlouvám se snažíme vyvarovat a většinou jdeme cestou fixního množství zboží, které postupně odebereme. Vím snad jen o třech smlouvám s tím, že dvě jsou uzavřeny s ministerstvy (Microsoft a VMware).

Jinak u nás většinu zakázek řešíme přes elektronické tržiště, které umožní procesně rychleji vyhodnocovat a umožní oslovit více firem když chceme. Zatím používáme Tendermarket, protože NEN je šílený a něco tam naklikat bylo na hodinu.

1 Like

Praha 12 má na malé zakázky nově zase o něco transparentnější směrnici. Žádný software na ně nepoužívá.

1 Like