Usnesení s API

Dobrý den, nebyl by k dispozici nějaký systém na usnesení, který ideálně má API a je otevřený? Máme jeden systém vlastní výroby postavený na Adobe LiveCycle, ale začíná technologicky zastarávat a dodělat do něj API by bylo komplikované.

Systémem pro usnesení myslíš, co přesně. Můj odhad:

  • evidence dokumentů
  • jejich stavy (připraven pro Radu, připraven pro ZHMP, schválený)
  • termíny
  • veřejné odkazy na schválená usnesení

Obecně vzato pro to lze využít Alfresco, ale jeho konfigurace bude docela dost práce. Tuším, že to používají v Újezdě na lesy.

Víceméně jsi to pojmenoval. Mělo by to umožnit vytvořit usnesení (čili přes nějakou šablonu RMČ souhlasí s tím a tím) a nahrát přílohy (a ideálně je i konvertovat do PDF, nejsou-li) v režimu veřejné, interní, tajné, následně po odsouhlasení gesčním radním zařadit na radu jako PDF tisk a po schválení radou vypublikovat tisk s veřejnými přílohami na webu.

Server poskytuje vpsFree.cz, z.s.