Obecní vrty nebo povrchová voda

Jaký zdroj vody pro vaši obec používáte?

V Psárech využíváme oba zdroje, dokonce v případě vrtů nevyužíváme jen vlastní, ale rovněž nakupujeme od soukromého subjektu. Povrchové vody jsou spolehlivější, ale dražší, vrty levnější, ale závislé na počasí a hlavně velmi omezené. Více o tom píšu ve svém článku, ale v kostce:

Když se začal budovat obecní vodovod, obec se rozhodla vsadit na vlastní obecní vrty jako hlavní zdroj vody. Pokud by obec zůstala stejná, případně rostla přiměřeně nic by se nestalo, ale kombinace rychlého růstu obce (jsme v těsné blízkosti Prahy, a tedy rozvoj výstavby byl více než rychlý) a změn klimatu v rámci kterého vysychají spodní vody způsobil nedostatek vody. V katastru obce se však nacházela velká cihelna v vlastními vrty (Tondach), která začala utlumovat svůj provoz a nabídla obci vodu. Současně se začala obec rozšiřovat na druhé straně, kde bylo možné napojení na stávající vodovod obce Jesenice - Horní Jirčany (přivaděč Želivka) výměnnou za připojení jejich obyvatel na naši čistírnu odpadních vod a toto spojenectví po dlouhou dobu úspěšně fungovalo.

Pak však došlo k tomu, že rozvoj Psár a Dolních Jirčan překonal možnosti stávajících zdrojů vody. Sice by bylo možné získat ještě nějaké kubíky od Jesenice (opět výměnnou za využití ČOV, jejíž kapacita však již byla naplněna), ale situaci by to nevyřešilo, takže nyní hledáme další možnosti formou budování nového přivaděče.

Chcete-li jako zdroj vody použít povrchovou vodu, je třeba ji nějak dostat do obce. Přivaděč je liniová stavba a zpravidla nejde jen po vašich pozemcích a často ani jen po katastru vaší obce, takže cena rozhodněně není malá. Velkou výhodou napojení na zdroj vody jako je třeba Želivka je zejména vysoká kvalita vody a velmi rychlý servis v případě jakýchkoliv problémů, nevýhodou pak kromě investiční ceny i cena na vodu samotnou (20-30Kč/m3) a do jisté míry závislost na vůli a nevůli jiného subjektu (zejména finanční). Tyto povrchové zdroje jsou navíc „bezedné“. Slovo bezedné používám s jistou nadsázkou, protože jak sám budu uvádět dále i tyto zdroje vysychají.

Pokud použijete jako zdroj vody vlastní vrty (studny) je zde finanční situace výrazně příznivější, protože vrty děláte vždy na vlastních pozemcích a jsou relativně levné. Ostatní vodohospodářskou infrastrukturu musíte vybudovat tak jako tak, takže proč neušetřit. Kubík vody vás tak vyjde na výrazně lepší peníze. Nevýhodou je omezenost takovéhoto zdroje. Vrtů nelze mít neomezeně a pokud spotřeba vody poroste neúměrně rychle, náhle zjistíte, že jste bez vody.

Třetí možností je pronájem soukromého vrtu, nebo nákup vody od soukromého subjektu. Nákladově se tato možnost pohybuje kdesi mezi vlastním vrtem a nákupem povrchové vody z nějakého přivaděče. Neděláte vlastní vrt a tyto zdroje máte zpravidla přímo v katastru obce, takže přivaděč do vodojemu bude krátký a levný, ale zaplatíte více za vodu. Krátkodobě se jedná o velmi výhodné spojenectví, ale dlouhodobě se stáváte rukojmím, a to i v případě, že se dodavatel snaží všemožně vyhovět, ale zkrátka požadavky na kvalitu vody a spolehlivost dodávek vody v obci jsou výrazně jiné, než jaké mají soukromé subjekty. Soukromému subjektu se nechce ručit za dodávky vody 24/7 pokud ji sám nepotřebuje, protože náklady na provoz a údržbu se mu nevyplatí.

1 Like

Nemýlím-li se, řešíte u vás očekávané nadstandardní odběry dovážkou vody v cisternách. Mohu poprosit o upřesnění jako financování, odhad termínů zvýšeného odběru, množství potřebné vody apod.?

Přesně tak, když nestačí zásobování vodojemu přivaděčem, nastupují cisterny. Naneštěstí není naše topologie připravena na nějaké sofistikované predikce a záleží téměř výhradně na počasí (nepočítám havarijní stavy). Horka a intenzivní slunce vede k dopouštění bazénů a zalévání trávníků a pak už je to jen na lidech kdo jak často zalévá. To jsou ty velké plochy zelených “anglických” trávníků na jílovité půdě a bazén u 50% domů.

Chystáme se propojit vodojemy, vrty a přečerpávačky na společný monitoring abychom byli schopni tyto stavy predikovat, ale vzhledem k prudké změně chování celé sítě v posledních letech se nebude moc o co opřít.

1 Like
Server poskytuje vpsFree.cz, z.s.