Nová pravidla pro malé veřejné zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ve spolupráci s experty Rekonstrukce státu přelomovou metodiku, která vnáší jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tedy zakázek pod 2 miliony Kč, které probíhají mimo zákonný rámec. Cílem nové metodiky je zjednodušit a zprůhlednit zadávací praxi. Metodika sice není závazná, v právním vakuu mimo režim zákona však bude mít velkou váhu. Veřejné zakázky malého rozsahu tvoří přibližně polovinu objemu všech zakázek, tedy 250 miliard Kč ročně. Co do množství je jich ale desetkrát více.

Více informací a odkaz na celou metodiku naleznete na adrese https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/nova-pravidla-pro-male-verejne-zakazky-ulevi-zadavatelum

1 Like
Server poskytuje vpsFree.cz, z.s.