Kulišárna(?) made in ČEZ

Na webu obce mě zaujala aktualita, dle které pracovníci společnosti ČEZ Distribuce neznají resp. výrazně zreslují :astonished: Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, na který se v letáčku odvolávají. V textu stojí:

 • “… si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků … na povinnost odstranění a okleštění stromoví…”, na což navazuje výrazný nadpis “ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ…”
  • “citovaná” pasáž však žádnou prováděcí povinnost na vlastníky pozemků neuvaluje, pouze opravňuje provozovatele distribuční soustavy k zásahu do přerostlého porostu (= majitel jem musí strpět)
 • “…vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena … na dotčeném pozemku.”
  • by mělo znamenat nárok vlastníka na hodnotné dříví, zároveň zákon říká, že distributor “Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.”
 • text je ke konci vyšperkovává “UPOZORNĚNÍ”, v němž stojí i: “Při neplnění povinností vlastníka může být Energtickým regulačním úřadem uplatněna sankce.” + “…dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody.”
  • po červeně zvýrazněném výčtu, v němž figuruje i nízké napětí, vnímám rovněž jako matoucí, protože to ochranné pásmo nemá (opravte mě, mýlím-li se) a v obci bude zároveň nejčastější situací

V době, kdy se fake news ve veřejném prostoru tak často skloňují:

 • vnímáte letáček jako něco, co už je “za hranou”?
 • pomineme-li konkrétní případ, máte v obci mechanizmus/nástroje na ověřování pravdivosti informací?
 • a když na něco nepravdivého/matoucího narazíte, snažíte se zamezit dalšímu šíření?

Závěrem ještě bonus pro milovníky češtiny. Postřehli jste, jak zákonodárci przní stromoví kleštěním namísto klestěním? :face_with_hand_over_mouth: (o to lépe se to ČEZko na internetu hledá :wink:)