Koncepční opatření vedoucí ke zkvalitnění vnitřního prostředí městských budov

Prostor pro dotazy a reakce.