Informační systémy pro spolupráci obyvatel a veřejné správy v konceptu chytrých měst

Prostor pro dotazy a reakce.