Evidence-based přístup pro řešení bezdomovectví v ČR

Prostor pro dotazy a reakce.