Evidence based nástroje pro hodnocení politiky změny klimatu na místní a regionální úrovni

Prostor pro dotazy a reakce.