Elektrická energie 100% z obnovitelných zdrojů - jak na to

Některé obce se už z různých důvodů rozhodly, že nechtějí odebírat elektřinu z uhelných a jaderných elektráren, že chtějí elektřinu 100% z obnovitelných zdrojů (v běžném energetickém mixu Česka, který všichni odebíráme, je to asi 15 %). U odběru elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů to funguje tak, že si kromě běžné ceny za odběr připlácíte ke každé MWh ještě za záruku původu (cca do 100 korun/MWh). Ovšem vzhledem k tomu, že obec dokáže vysoutěžit výrazně nižší ceny, než bývají ty ceníkové, i cena za elektřinu 100% z obnovitelných zdrojů bude nižší než ceníková cena, kterou platí odběratelé ve “výchozím nastavení” po zřízení odběrného místa.

Na webu bezuhli.cz dávají dohromady návod, jak obce mohou přepnout na elektřinu z obnovitelných zdrojů:

Zjistěte a hlídejte termíny smluv

Obce mají typicky smlouvy na odběrová místa na dobu neurčitou s výchozím regionálním poskytovatelem. Některé obce už mají nyní vysoutěženy smlouvy v aukci na energetické burze. Vzhledem k výpovědním lhůtám, respektive k platnosti a automatickému prodloužení smluv se stávajícím dodavatelem, je třeba o těchto mít přehled a znát termíny stávajících smluv tak, aby se mohla v dostatečném předstihu připravit aukce s novými podmínkami.

Připravte podmínky aukce energií

Vypsání a správné nastavení soutěžních podmínek je klíčové. Ve výzvě k účasti v elektronické aukci by určitě nemělo chybět:

  1. Jaká odběrná místa jsou součástí poptávky
  2. Předpokládaný odběr
  3. Období poptávané dodávky
  4. Termín konání poptávkového řízení
  5. Podmínka garantovaného původu elektřiny
  6. Kritéria, podle kterých budou nabídky hodnoceny
  7. Způsob provedení aukce, další podmínky

Odběrná místa

Specifikace odběrných míst adresou, EAN číslem a IČ odběratele v příloze. V podmínkách je vhodné dále specifikovat, že odběrná místa se mohou v průběhu doby trvání poptávané dodávky mohou měnit.

Předpokládaný odběr

Předpokládaný odběr vycházející ze současné spotřeby odběrných míst vypočtený dle délky poptávaného období a rozdělený dle odběrných tarifů na položky.

Období poptávané nabídky

Minimální smysluplné trvání 1 rok, včetně případného mechanismu automatického prodloužení, pokud má existovat.

Termín konání poptávkového řízení

Při vypsání termínu konání je třeba odlišovat dva typy termínů:

  • Zadávací kolo - delší období, ve kterém účastníci přihlásí svou základní nabídku
  • Soutěžní kolo - kratší období, kdy probíhá elektronické soutěžení, tj. účastníci mohou po zhlédnutí konkurenčních nabídek svou nabídku podat znovu s nižší cenou. V podmínkách je dále vhodné předem specifikovat, kolik je minimální rozdíl od předchozí nabídky (např. 5 Kč/MWh) a zda podání na konci soutěžní doby automaticky prodlužuje soutěžní období tak, aby i ostatní účastníci měli možnost reagovat.

Podmínka na záruku původu elektřiny

Je třeba dostatečně striktně formulovat záruky a požadavky na původ elektrické energie. Pro inspiraci, toto je možné formulovat i velmi jednoduše, podobně jako učinili na Praze 1: „se 100% podílem zelené energie z obnovitelných zdrojů“. Podmínka může být i komplexnější - může být třeba omezena na dodavatele, kteří obchodují pouze s OZE, případně může formulovat i detailní energetický mix v rámci OZE. Veďte však v patrnosti, že přílišnou specifikací by mohlo dojít k vyloučení většiny nebo dokonce všech potenciálních dodavatelů.

Kritéria, podle kterých budou nabídky hodnoceny

Jsou-li vhodně definovány ostatní podmínky, lze rozhodovat pouze dle nejnižší celkové nabídkové ceny. Celkovou cenu lze chápat ve smyslu součtu ceny za dodanou elektřinu a ceny za garanci původu dle specifikace poptávky.

Způsob provedení aukce

Lze doporučit, aby byly využity poradenské služby, tj. aby aukce proběhla ve spolupráci s firmou, která má znalosti a zkušenosti v oblasti e-aukcí a je schopna zajistit technické řešení.

1 Like
Server poskytuje vpsFree.cz, z.s.