Certifix™ - elektronická certifikace vlastnických struktur

Prostor pro dotazy a reakce.

Protože jsem téma prezentoval, doplním pár důležitých odkazů:

Prezentace projektu - https://www.certifix.eu
Samotná aplikace - https://app.certifix.eu
Veřejná databáze rozkrytých necertifikovaných struktur - https://non.certifix.eu/