VeSP 2020


Téma Odpovědi Aktivita
VeSP 2020 - popis kategorie 1 18 února 2020
Certifix™ - elektronická certifikace vlastnických struktur 2 5 března 2020
Klíčové funkce a zranitelnosti samospráv – dílna 1 18 února 2020
GlobalLeaks - naplnění směrnice EU o ochraně osob oznamujících porušení práva EU 1 18 února 2020
Evidence based nástroje pro hodnocení politiky změny klimatu na místní a regionální úrovni 1 18 února 2020
Beroun 2.1: Digitální územní plánování jako koncept datově vedené správy města 1 18 února 2020
Proč jsme nežádali o dotaci WiFi4EU 1 18 února 2020
Evidence závad a poruch s napojením na Interní úkolovník 1 18 února 2020
Evidence-based přístup pro řešení bezdomovectví v ČR 1 18 února 2020
Koncepční opatření vedoucí ke zkvalitnění vnitřního prostředí městských budov 1 18 února 2020
Problematika dostupného bydlení v Pardubicích 1 18 února 2020
Informační systémy pro spolupráci obyvatel a veřejné správy v konceptu chytrých měst 1 18 února 2020
Využití crowdsourcingu pro sběr hlukových dat 1 18 února 2020
Server poskytuje vpsFree.cz, z.s.