Kategorie Témata
3
4

Sekretariát / vnitřní správa

archiv a spisovna, audity a kontrola, GDPR, organizační, personální +mzdy +vzdělávání, podatelna/info. kancelář…
2
1

Ekonomika, veřejné zakázky, rozvoj

Kategorie zahrnuje zejména tyto oblasti
3

Agendy pro občany

Vše okolo běžných agend jako je:
1

Poznámky k webu

Diskutuje tento web, jeho organizaci, jak funguje a jak ho vylepšit.
0

Služby obyvatelům a návštěvníkům

Téma zahrnuje služby jako je
0